Modellering spillvatten i Sjöbo

Sjöbo kommun vill klarlägga kapaciteten i sitt spillvattensystem. AquaP har fått i uppdrag att genomföra flödesmätningar och upprätta en modell för ledningssystemet i hela tätorten.


Kontakt

AquaP Teknikkonsulter AB

Tel.: 070-673 14 80

Tel.: 070-676 14 70

E-post: info@aquap.se

Org nr: 556707-4553

​Adress

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Södra Bulltoftavägen 51

212 22 Malmö​​